Kreu Ekonomi Kompanite turistike me relacion Prishtine-Oher. Faturimin a duhet ta bejne me TVSH apo pa TVSH?

Kompanite turistike me relacion Prishtine-Oher. Faturimin a duhet ta bejne me TVSH apo pa TVSH?

nga Flamur Berisha

Neni 28, paragrafi 4 i Ligjit Nr. 05/L-037 për Tatimin mbi Vlerën e Shtuar, përcakton furnizimet e shërbimeve të transportit rrugor ndërkombëtar të pasagjerëve dhe transportit të mallrave të tyre shoqëruese, të cilat janë të liruara nga TVSH pa të drejtën e zbritjes së TVSH-së së zbritshme, citojmë:

“4. Transporti rrugor ndërkombëtar i pasagjerëve dhe transporti i mallrave të tyre shoqëruese, siç janë valixhet ose furnizimet e shërbimit që lidhen me transportin e pasagjerëve.

4.1. transporti rrugor ndërkombëtar i pasagjerëve nënkupton transportin e pasagjerëve me autobus dhe mjete tjera kur transporti kryhet:

4.1.1. nga një vend në territorin e Kosovës në një vend jashtë territorit të Kosovës, apo;

4.1.2. nga një vend jashtë territorit të Kosovës në një vend në territorin e Kosovës.”

Pra, transporti rrugor ndërkombëtar i pasagjerëve është furnizim i liruar nga TVSH pa të drejtën e zbritjes së TVSH-së. Pra, komplet bileta për relacionin Prishtine – Oher është pa TVSH, pa te drejtën e TVSH së zbritshme. Po ashtu, edhe për bileta kthyese, furnizimi është i liruar nga TVSH, pa te drejtën e TVSH së zbritshme.

Ndërsa nëse nisja është Oher -Prishtine – vendi i furnizmit të sherbimit sipas nenit 20, paragrafit 2.2, vendi i furnimzimit të transportit të pasagjerve është vendi i nisjes së transportit.

Ju gjithashtu mund të pëlqeni