Kreu Financa Ku duhet të drejtohem në rast se kam pyetje lidhur me aplikimin për Shtesa për Fëmijë dhe Shtesa për Fëmijë?

Ku duhet të drejtohem në rast se kam pyetje lidhur me aplikimin për Shtesa për Fëmijë dhe Shtesa për Fëmijë?

nga Flamur Berisha

Për çdo pyetje lidhur me Shtesat për Fëmijë dhe Shtesat për Lehona, ju lutemi të drejtoheni në e-mail adresën masat@rks-gov.net

Ju gjithashtu mund të pëlqeni