Kreu Ekonomi Kush është i liruar që të mos i paguaje tatimet në Kosovë

Kush është i liruar që të mos i paguaje tatimet në Kosovë

nga Flamur Berisha

Neni 119 i Kushtetutës së Republikës së Kosovës thote:

“Secili person qe eshte i perfshire ne aktivitete biznesore është i obliguar që të paguajë tatimet dhe kontributet e tjera të parapara me Ligj.” Pra, sipas ligjeve ne kosove askush nuk eshte i liruar te qe mos paguaj tatime ne aktivitete te afarizmit.

Ju gjithashtu mund të pëlqeni