Kreu Ekonomi Kush është i obliguar ta paguaj Tatimin mbi Qiranë?

Kush është i obliguar ta paguaj Tatimin mbi Qiranë?

nga Flamur Berisha

Tatimi mbi qirane duhet te paguhet nga Qiramarresi. Sipas ligjit, nese qiraja eshte bruto, atehere qiramarresi eshte i obliguar qe ta paguaje 9% te shumes si tatim dhe keshtu tia ndaloje qiradhenesit kete shume.

Shembull: Qiraja Bruto 300 euro, Tatimi ne qira eshte 300*0.09= 27 euro. Qiraja per pagese 300-27=273 euro

Ju gjithashtu mund të pëlqeni