Kreu Ekonomi Ky është afati qe bizneset duhet te aplikojne per grand të Ministrisë se Tregtise!

Ky është afati qe bizneset duhet te aplikojne per grand të Ministrisë se Tregtise!

nga Flamur Berisha

Njoftimi për thirrje publike është i publikuar në ueb faqen e Ministrisë së Tregtisë dhe Industrisëmti.rks-gov.net dhe KIESA-s kiesa.rks-gov.net. Subjektet që dëshirojnë të aplikojnë sipas thirrjes publike duhet të shprehin interesimin e tyre duke dorëzuar të gjithë dokumentacionin në zyrën e arkivit të Ministrisë në formë fizike dhe në CD, në Ministrinë e Tregtisë dhe Industrisë, Rr. Muharrem Fejza, Lagjja e Spitalit, p. n. Prishtinë, 10000, Republika e Kosovës.

Aplikantët nga komuna e Rahovecit mund të kontaktojnë me: Diellza Çanta diellza.canta@rdasouth.org, (+38349809014) dhe  Sokol Thaqi sokol.thaqi@rdasouth.org, (+38344744045)

Afati i fundit për shprehje të interesit është deri më datë 12.02.2021në orën 16:00 dhe aplikimet pas këtij orari nuk pranohen nga zyra e Arkivit të Ministrisë.
Informata dhe sqarime shtesë mund të merren përmes postës elektronike në: sme.kiesa@rks-gov.net konform U.A.01/2018, por jo më vonë se pesë (5) ditë para mbylljes se thirrjes publike.

1.Aplikacioni

2.Deklarate nen betim

Ju gjithashtu mund të pëlqeni