Kreu Biznes Ky është kriteri qe vetëpunesuarit te perfitojne 100 euro nga shteti

Ky është kriteri qe vetëpunesuarit te perfitojne 100 euro nga shteti

nga Kontabilisti

A mund të aplikoj për mbështetje si i vetëpunësuar? Nëse jeni i vetëpunësuar dhe keni paguar tatim më shumë se 0 euro e më pak se 3,000 euro në periudhën janar – mars 2022, atëherë ju kualifikoheni për mbështetje.

Ju gjithashtu mund të pëlqeni