Kreu Ekonomi Ky është numri i bizneseve përfituese nga Projektligji për Rimëkëmbje Ekonomike

Ky është numri i bizneseve përfituese nga Projektligji për Rimëkëmbje Ekonomike

nga Flamur Berisha

Mbi 50 mijë biznese përfituese nga Projektligji për Rimëkëmbje Ekonomike. Kosova është përfituesi më i vogë nga Fondet e ndryshme ndërkombëtare gjatë kohës së Pandemisë në mungesë të vullnetit politik për miratimin e Ligjeve që kanë të bëjnë më thithjen e fondeve për mbështetjen e bizneseve dhe qytetarëve të Kosovës.

Efektet e Ligjit për Rimëkëmbjen Ekonomike janë të shumëfishta si në aspektin financiar rreth 365 milion euro por rreth 200 milion do të shpërndahen direkt per biznese dhe punetore e që kjo është mbështetja më e madhe për të ngritur ekonominë dhe mirëqenien e gjithë qytetarëve të Kosovës. Pas miratimit të këtij Ligji për herë të parë në historin e pasluftës por edhe në Ballkanin Perendimor Qeveria evendit i liron prodhuesit vendor nga TVSH për lëndë të parë në mbrendi të gjithë bizneset që i përkasin sektorit prodhues dhe përpunes dhe kjo është mbështetje dhe fuqizimin direkt të Prodhimeve Vendore Made in Koosva.

Mbi 50 mijë biznese aktive do të përfitojnë mjete financiare për daljen nga kriza në këtë kohë të Pandemisë.

Mbi 60 mijë punëtorë të cilët kan humbur vendin e punës përshkak të krizës së Pandemisë do ti marrin rreth 900 euro.

Mbi 100 mijë punëtorë të kompanive aktive do të përfitojë mbështetja nga ky Ligj,

Po ashtu Ligji do të lëhtësoj bizneset nga Borxhet, gjobat dhe ndëshkimet të cilat janë mbledhur gjatë Pandemisë, gjë që kjo është edhe një mbështetje edhe bizneseve edhe qytetarëve të vendit.

Fondi për Garantimin e Kredive do të ju mundësoj bizneseve qasje, mbështetje dhe lehëtsira në financimin e kredive.

Tërheqjen e 10% të mjeteve që kushtëzojn deri në vlerën 10000 euro do të kompenzohen nga shteti ndersa ata mbi 10000 jo, AKB e vlerëson si diskriminim të punëtorëve dhe qytetareve sepse kriza dhe pandemia i ka përfshirë të gjitha kategorit.

AKB i kërkon qeverisë sa ma shpejt zbatueshmërin e këtij Ligji , kurse bizneseve të jenë korrekt edhe ndaj institucioneve shtërore edhe ndaj punëtorëve gjatë aplikimit dhe shpërndarjes së mjeteve financiare.

Ju gjithashtu mund të pëlqeni