Kreu Ekonomi Ky është plani i Kurtit për ekonominë e Kosovës

Ky është plani i Kurtit për ekonominë e Kosovës

nga Flamur Berisha

Të dielën e bën marrëveshjen e të hënën u votua Qeveria. Kësisoj, katër vitet e ardhshme, Vetëvendosje planifikon që të qeverisë me Kosovën bashkë me LDK-në, shkruan gazeta inFokus.

Kështu, edhe në seancën e Kuvendit, kur u votua Qeveria Kurti, kryeministri i Kosovës, Albin Kurti, premtoi zhvillim ekonomik e plan më ndryshe se krejt qeveritë e kaluara.

Por, cili është ky program qeverisës që Kurti thotë se do të zhvilloj ekonominë e Kosovës?

Në dokumentet e marrëveshjes në mes të këtyre dy subjekteve të cilat i ka siguruar gazeta inFokus, është i shkruar edhe programi për zhvillimin ekonomik.

Këtu thuhet se fokus i veçantë do të jenë ndërmarrjet e vogla dhe të mesme, shkruan gazeta inFokus.

“Parakusht për çlirimin e potencialit të sektorit privat është që shteti të sigurojë një ambient të barabartë, duke hequr monopolet, duke eleminnuar evazionin fiskal, duke siguruar furnizimin me energji elektrike me çmim të përballueshëm dhe veçanërisht duke bërë pagesat me kohë për ndërmarrjet që kryejnë punë të kontraktuara nga autoriteti publik”, thuhet në këtë marrëveshje.

Tjetër gjë shumë e rëndësishme që këto parti zotohen është luftimi i korrupsionit e krimit gjë që do të ndikoi direkt në zhvillimin ekonomik.

E programi i këtij dikasteri është i ndarë në 17 pika kryesore:

 1. Do të shuhet Agjencia Kosovare e Privatizimit dhe do të transferohet në një agjenci brenda Qeverisë.
 2. Do të krijohet “Fondi Sovran” i cili do të marrë nën pronësi asetet strategjike të Kosovës, për t’i vvalorizuar ato, që të mundësojnë investime të jashtme e qasje në tregje të huaja të kapitalit.
 3. Politikat e punësimit do të përqendrohen kryesisht në punësimin e të rinjëve e grave.
 4. Do të themelohet “Fondi Zhvillimor”, bazë e të cilit do të jenë mjetet financiare të privatizimit e burime tjera dhe do të synojë mbështetjen financiare të ideve inovative në vend, shkruan gazeta inFokus.
 5. Do të krijohet “Fondi garantues i kredive” që do të fuqizojë Fondin e Kosovës për Garanci Kreditore, e që qëllim do të ketë garantimin e kredive duke ulur nevolën për kolateral për bizneset vendore.
 6. Do të krijohet “Granti i katërt për komuna” i cili d otë jetë grant për investime kapitale e që komunad do të vendosin vetë për alokimin e këtyre shumave për projekte të ndryshme kapitale, që prej sistemeve të ngrohjes qendrore, zhvillimit ekonomik lokal, turizmit rural, mbështetjes së projekteve inovative, sporteve, mbrojtjes së trashëgimisë kulturore, artit, infrastrukturës publike e furnizimit me ujë të pijshëm e kanalizime.
 7. Do të ndryshohet ligji për të ardhura personale në mënyrë që pragu i të ardhurave personale të pa tatueshme të rritet në mënyrë të konsiderueshme.
 8. ATK e Doganat do të bashkohen në një agjenci të vetme, Agjencinë e të Hyrave të Kosovës, e do të kalohet mbledhja e TVSH-së nga kufiri në brendi të territorit.
 9. Do të hiqen të gjitha kufizimet për konkurrencën e lirë, duke u nisur nga besimi në konkurrencë, si mjet themelor i sigurimit të ekonomisë së tregut e zhvillimit dhe prosperitetit do të zhbëhen të gjitha monopolet jo natyrore.
 10. Punëtorët në sektorin privat nuk do të punojnë mbi 8 orë në ditë – 40 orë në javë, e që të arrihet ky synim do të shtohet numri i inspektorëve të punës deri në 400.
 11. Buxheti i Kosovës do të arrijë në 3 miliardë euro gjatë mandatit qeverisës, e që paraprakisht do të rritet vlera e ekonomisë.
 12. Do të niset një “Program Nacional i Kursimit” katërvjeçar” nëpërmjet të cilit d otë reduktohen shpenzimet e luksit publik.
 13. Në sektorin e “Bujqësisë” do të riorganizohet plotësisht skema e subvencioneve e skema e granteve, duke u bazuar në kritere të qarta e me transparencë të plotë duke u bazuar në produktivitet në sipërfaqe, në mënyrë që të përkrahet rritja e produktivitetit, derisa në bashkëpunim me sektorin financiar d otë themelohet “Fondi për Sigurime Bujqësore”. Do të investohet në sistemet e ujitjes së tokave bujqësore e do të lehtësohet qasja në fonde për bujq përmes rritjes së mbulueshmërisë së kredive nga Fondi për Garantim të Kredive. Ministria e Bujqësisë për gjashtë muaj do të vije me plan konkret përfshirë kulturat bujqësore për të cilat aplikohen çmimet referente.
 14. Do të ofrohen trajnime të vazhdueshme për mësimdhënës në sektorin e “Teknologjisë Informative”, do të krijohet “Fondi për kredi për shkollim e stimulim të studentëve të dalluar”, ku do të themelohen edhe qendra të teknologjisë me infrastrukturë të qëndrueshme e tërheqëse për kompanitë vendore e ndërkombëtare. Do të punohet në ligjet për siguri kibernetike e privatësi të të dhënave.
 15. Sa i përket ambientit, thuhet se do të jetë me prioritet të veçantë ruajtja e pyjeve nga degradimi e investimet në gjelbërim e ripyllëzim. Do të rishikohet legjislacioni ekzistues e të mundësohet shfrytëzimi racional i pyjeve, derisa prioritet të veçantë d otë ketë edhe mbrojtja e burimeve ujore.
 16. Do të bëhet zgjerimi i rrjetit të ngrohjes qendrore e nisja e ndërtimit të kapaciteteve të reja në kryeqendrat e Kosovës.
 17. E për ujërat do të hartohet program nacional për trajtimin e tyre, duke përfshirë furnizimin me ujë të pijshëm e ujitje të tokave bujqësore, akumulime të nevojshme ujore e mbrojtjen e ujërave mbitokësiorë si resurs natyrorë, ku prioritet do të kenë komunat në të cilat furnizimi me ujë është i pamjaftueshëm.

Ju gjithashtu mund të pëlqeni