Kreu Financa Ky është vendimi i ri i qeverisë rreth Paraqitjes për skemat sociale dhe pensionale!

Ky është vendimi i ri i qeverisë rreth Paraqitjes për skemat sociale dhe pensionale!

nga Flamur Berisha

E. [Paraqitja për skemat sociale dhe pensionale]

24.   Ministria e Financave, Punës dhe Transfereve udhëzohet të lirojë të gjithë përfituesit e skemave sociale dhe pensionale që menaxhohen nga MFPT-ja nga paraqitja e rregullt në zyrat përkatëse për qëllime të evidentimit,  siç kërkohet me ligjet përkatëse.

Ju gjithashtu mund të pëlqeni