Kreu Ekonomi Lajm i keq per te gjithe personat qe kane llogari ne Raiffeisen Bank

Lajm i keq per te gjithe personat qe kane llogari ne Raiffeisen Bank

nga Kontabilisti

Të dhënat personale, si emri mbiemri, numri personal dhe adresa të klientëve kosovare të Bankës Raiffeisen janë dërguar në Ukrainë. Këtë e ka lejuar Agjencia për Informim dhe Privatësi. Ato po përpunohen nga kompania me bazë në Kijev “Infocus L.L.C”.

Të dhënat personale të klientëve të saj, banka Raiffeisen i ka dërguar në shtetin e Ukrainës. Këto të dhëna që përmbajnë të dhënat si numri personal dhe adresa do të përpunohen në kompaninë private “Infocus L.L.C”.

Bankës Raiffaisen i është lejuar dërgimi i këtyre të dhënave te kompania me bazë në Kijev nga Agjencia për Informim dhe Privatësi (AIP).

Drita jeshile për këtë rast iu dha Raiffeisen me vendimin e 19 nëntor të vitit të kaluar. Shteti i Ukrainës nuk figuron në listën e vendeve të sigurta për mbrojtjen e të dhënave që ka publikuar vetë Agjencia për Privatësi.

Por në arsyetimin e Agjencisë thuhet se kompania bankare ka prezantuar një certifikatë, të quajtur “PCI DSS”, që sipas saj dëshmon se “Infocus” L.L.C. është e licencuar sipas standardeve evropiane për ofrimin e sigurisë së të dhënave.

“Raiffeisen Bank Kosovo, me rastin e aplikimit për lejimin e transferimit, ka ofruar draftmarrëveshjen e përpunimit të të dhënave me kompaninë ‘Infocus’ LLC, ku palët dakordohen të ndërmarrin mbrojtje adekuate në lidhje me mbrojtjen e të dhënave personale”, thuhet në vendimin e Agjencisë për Privatësi.

Më tej në këtë vendim të Agjencisë thuhet se qëllimi i transferimit të të dhënave personale të kosovarëve në Ukrainë, është ofrimi i shërbimeve këshilluese gjatë udhëtimeve për klientët e bankës që posedojnë kartela të tipit “Visa Platinum”.

Sipas vendimit të AIP-së, në draft-marrëveshje janë paraparë obligimet dhe përgjegjësitë e palëve që kanë të bëjnë me përpunimin e të dhënave si: masat teknike organizative, detyrimet e kontrolluesit dhe përpunuesit, sigurimi i cilësisë, komunikimi në rast të shkeljeve nga përpunuesi si dhe procedura e fshirjes dhe kthimi të dhënave personale tek kontrolluesi, raporton insajderi.

Ju gjithashtu mund të pëlqeni