Kreu Ekonomi Lajm i mire: Ministria e Financave ekzekuton pagesat për keto kategori te personave

Lajm i mire: Ministria e Financave ekzekuton pagesat për keto kategori te personave

nga Flamur Berisha

Ministria e Financave ka ekzekutuar pagesat per te gjithe ata qe kane aplikuar per subvencionim te kredise. Shuma e subvencionimit për secilin aplikues që kualifikohet është 10% e shumës totale të kredisë, deri në maksimumin prej 300 euro.

Të interesuarit për përfitim nga kjo masë fillimisht duhet të marrin kredinë në ndonjërën nga institucionet financiare të lincencuara në Kosovë, e pastaj të plotësojnë formularin për aplikim (i cili do të publikohet ditët në vijim). Pas konfirmimit të saktësisë së aplikacionit, subvencioni paguhet në llogarinë bankare të kredimarrësit.

Aplikimi bëhet përmes e-kosova: https://ekosova.rks-gov.net/

Ju gjithashtu mund të pëlqeni