Kreu Ekonomi Ligji pe rimëkëmbje: Kjo kategori e bizneseve mbeshtetet me 200 milion euro

Ligji pe rimëkëmbje: Kjo kategori e bizneseve mbeshtetet me 200 milion euro

nga Flamur Berisha

Te gjitha bizneset te cilat kane qene te mbyllur aapo kane pasur problem te funksionimit te rregult gjate kohes se pandemise, por ne te cilat kane qene aktive ne regjistrat e ATK para dates 29 shkurt 2020. Mbeshtetjen financiarisht nga ana e buxhetit te Republikes se Kosoves me mjete monetare per ti mbuluar shpenzimet operative ne shumen prej 200 milion euro.

Ju gjithashtu mund të pëlqeni