Kreu Ekonomi Ligji për rimëkëmbje: Nga sot mund te aplikoni per terheqjen 10% nga trusti

Ligji për rimëkëmbje: Nga sot mund te aplikoni per terheqjen 10% nga trusti

nga Flamur Berisha

Neni 2 i pagesave te kursimeve individuale pensionale per rimekembje ekonomike

Me qellim te terheqjes se mjeteve sipas paragrafit 1 (10% te shumes se kursimeve), pjesmarresit aplikojne ne forme elektronike prane FKPK-se brenda 4 muajve nga data e hyerjes ne fuqi te ligjit per rimekembje ekonomike. Qdo aplikacion qe merr FKPK ne forme elektronike e trajton si te mireqene dhe zyrtare, dhe shqyrton kerkesen sipas dispozitave te keti neni. Procedura e aplikimit zhvillohet sipas procedurave te percaktuara sipas legjislacionit ne fuqi per proceduren e pergjithshme administrative.

Ju gjithashtu mund të pëlqeni