Kreu Ekonomi Lista e fituesve te granteve per bizneset e Komunes se Prishtines me qarkullim deri ne 50,000€

Lista e fituesve te granteve per bizneset e Komunes se Prishtines me qarkullim deri ne 50,000€

nga Flamur Berisha

Kjo eshte lista e fituesve te granteve per bizneset e Komunes se Prishtines me qarkullim deri ne 50,000€, ku ne total kane perfituar:4941 biznese1976 mikro biznese me nga 600€ dhe 2965 biznese te vogla me nga 1300€.

Lista e publikuar dhe perfituesit jane percjell ne Thesarin e Kosoves – Ministrine e Financave. Fondet jane nga buxheti i Komunes se Prishtines dhe si institucion kemi perfunduar te gjitha procedurat dhe tashme presim procedumin e ekzekutimit te pagesave nga Thesari.P.S. mund te ndodh qe ne vend te emrit dikund eshte shenuar emer i ndonje banke. Kjo per shkak se emri i bankes se biznesit eshte shenuar gabimisht ne kolumnen e emrit te biznesit nga ATK. Per te pare lisen kliko ketu:

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fprishtinaonline.com%2Flajmet%2F3177%2Flista-e-perfituesve-per-thirrjen-grante-per-rimekembjen-e-bizneseve%3Ffbclid%3DIwAR3rQeAj5vB8itMRPid5XX89fPVzOkpe1SITgyoL1HII4wo6JQapylJT4ts&h=AT1yPiyFAZ5_MohnWyhtL8gylllgIiE8_5hisXjT8GifuCrMAPXSFDWy_eOqENUrDI3_MgGwTmNqvwy_UX8lH6EPvXIVdw9TH3Dy0CYemeGmaBUeZQN7atN_270hoUizmjCA&tn=%2CmH-R&c[0]=AT2vXn0NvWiyagkcirkj6NBoZAT6ujLe47JnP_JHK_-z4OiMILLmCYcjkqpcn6wvyCHYQMOpf8qLy_8409ohph_ijLqR5medhzFPrRvRXVwO9PfquHEnI99wtoSm5L3UHqsRqHxk9lae3d_tmMsjLgumT6o

Ju gjithashtu mund të pëlqeni