Kreu Shpallje pune MABETEX shpall konkurs për punëtorë në Kazakistan

MABETEX shpall konkurs për punëtorë në Kazakistan

nga Flamur Berisha

KONKURS

Për pranimin e
– Punëtorëve për punë jashtë vendit KAZAKISTAN – Astana
Pozita:

1.Specialist të nxemjes (dhe saldues)
2.Specialist të ventillimit
3.Specialist të ujësjelles
4.Specialist të elektrikes

KUSHTET:
1. Të kenë diplomë ( Certifikatë ) për profilin e cekur, e preferueshme.
2. Të kenë dëshmi mbi përvojën e punës.
3. Të kenë moshën jo më e vjetër se 50-55 vjet

Të gjithë aplikuesit do të i nënshtrohen intervistimit

Konkursi mbetet i hapur 10 dite nga dita e publikimit në mjetet e informimit.

Kandidatët e interesuar , aplikacionet për konkurim i marrin në Zyret e ” MABCO – CONSTRUCTIONS ” shpk Adresa: Rr: Aziz Abrashi nr .140 zona Industriale Prishtinë – Fushë Kosovë çdo ditë pune prej orës 08:00 – 16:00.

Ju gjithashtu mund të pëlqeni