Kreu Ekonomi Me qfarë arsye mund te ju ndëshkoj nje inspektor i ATK-se

Me qfarë arsye mund te ju ndëshkoj nje inspektor i ATK-se

nga Flamur Berisha

Nje inspektor mund te ju qoje lendet te zgjona dhe mund te ju denojne per keto arsye:

Mos mbajtje dhe keqperdorim te qertifikates se biznesit,

Mos deklarim dhe pagese te tatimeve,

Nendeklarim te tatimeve dhe mbi deklarim te rimbursimeve,

Mos mbajtje te librave dhe dokumenteve te cilat kerkohen me ligj,

Per gabimet e perfaqesuesit te tatimpaguesit, keshilltareve tatimor, apo personave tjere ne emer te tatimpaguesit,

Mosmbajtje dhe pagese te tatimit,

Per mos perdorim te pajisjeve elektronike fiskale per mos regjistrim te transaksioneve:

Kundervajtjet lidhjet lidhur me TVSH

Per mallrat pa origjine

Per mashtrim civil

qeshtje tejra tatimore

Ju gjithashtu mund të pëlqeni