Kreu Biznes Ministria e Financave publikon njoftimin e ri (Dokument)

Ministria e Financave publikon njoftimin e ri (Dokument)

nga Flamur Berisha

𝐑𝐚𝐩𝐨𝐫𝐭𝐢 𝐯𝐣𝐞𝐭𝐨𝐫 𝟐𝟎𝟏𝟗 – 𝟐𝟎𝟐𝟏 𝐢 𝐳𝐛𝐚𝐭𝐢𝐦𝐢𝐭 𝐭𝐞̈ 𝐒𝐭𝐫𝐚𝐭𝐞𝐠𝐣𝐢𝐬𝐞̈ 𝐊𝐨𝐦𝐛𝐞̈𝐭𝐚𝐫𝐞 𝐭𝐞̈ 𝐑𝐞𝐩𝐮𝐛𝐥𝐢𝐤𝐞̈𝐬 𝐬𝐞̈ 𝐊𝐨𝐬𝐨𝐯𝐞̈𝐬 𝐩𝐞̈𝐫 𝐩𝐚𝐫𝐚𝐧𝐝𝐚𝐥𝐢𝐦𝐢𝐧 𝐝𝐡𝐞 𝐥𝐮𝐟𝐭𝐢𝐦𝐢𝐧 𝐞 𝐞𝐤𝐨𝐧𝐨𝐦𝐢𝐬𝐞̈ 𝐣𝐨 –𝐟𝐨𝐫𝐦𝐚𝐥𝐞, 𝐩𝐚𝐬𝐭𝐫𝐢𝐦𝐢𝐧 𝐞 𝐩𝐚𝐫𝐚𝐯𝐞, 𝐟𝐢𝐧𝐚𝐧𝐜𝐢𝐦𝐢𝐧 𝐞 𝐭𝐞𝐫𝐫𝐨𝐫𝐢𝐳𝐢𝐦𝐢𝐭 𝐝𝐡𝐞 𝐤𝐫𝐢𝐦𝐞𝐯𝐞 𝐟𝐢𝐧𝐚𝐧𝐜𝐢𝐚𝐫𝐞 𝟐𝟎𝟏𝟗 – 𝟐𝟎𝟐𝟑

Strategjia Kombëtare e Republikës së Kosovës për Parandalimin dhe Luftimin e Ekonomisë Joformale, Pastrimin e Parave, Financimin e Terrorizmit dhe Krimeve Financiare 2019-2023, ka për qëllim zhvillimin e një sistemi të qëndrueshëm në Kosovë për të luftuar ekonominë joformale, financimin e terrorizmit dhe krimet tjera financiare, për t’u integruar në luftën rajonale dhe ndërkombëtare për të siguruar paqe sociale, mirëqenie, dinjitet, barazi dhe zhvillim të qëndrueshëm ekonomik në përputhje me politikat e Qeverisë së Republikës së Kosovës .

➡️ https://mf.rks-gov.net/desk/inc/media/B71D5D6C-B8D6-4C4F-9C09-034618746635.pdf

Ju gjithashtu mund të pëlqeni