Kreu Ekonomi Ministria e Financave tregon numrin e bizneseve qe kane parashtruar ankese per mos marrjen e 290 eurove

Ministria e Financave tregon numrin e bizneseve qe kane parashtruar ankese per mos marrjen e 290 eurove

nga Flamur Berisha

Komisioni i Ankesave i themeluar me vendimin e Ministrisë së Financave për shqyrtimin e ankesave të tatimpaguesve lidhur me ndarjen e mjeteve buxhetore për subvencionimin e linjës së pagave për bizneset aktive dhe të vetëpunësuarve nga Programi i Rimëkëmbjes Ekonomike, njofton tatimpaguesit se ka pranuar mbi 4,000 (katër mijë) ankesa të adresuara në postën elektronike ankesa.mf@rks-gov.net, lidhur me ekzekutimin e mjeteve buxhetore prej gjashtëdhjetë milionë euro (60,000,0000.00 €), sipas vendimit nr. 10/33 të datës 28 shtator 2020.

Ju gjithashtu mund të pëlqeni