Kreu Ekonomi Ministria e Financave tregon procedurat e ankeses per bizneset qe nuk i kane marre 290€

Ministria e Financave tregon procedurat e ankeses per bizneset qe nuk i kane marre 290€

nga Flamur Berisha

Sqarim lidhur me vendimin e qeverisë nr. 10/33 për subvencionimin e linjës së pagave për bizneset aktive në shumë prej 290 euro

  • Referuar vendimit Nr. 10/33 të Qeverisë së Republikës së Kosovës, për subvencionimin e linjës së pagave për bizneset aktive në shumë prej 290 euro, bazuar në numrin e të punësuarve, MF njofton se është themeluar Komisioni për Shqyrtimin e Ankesave. Ankesat e juaja mund t’i adresoni tek ky Komision në e-mail adresën: ankesa.mf@rks-gov.net.
  • Pas shqyrtimit të ankesave tuaja, ju do të merrni përgjigje zyrtare në e-mailin që e keni lënë si kontakt në ankesën tuaj

Ju gjithashtu mund të pëlqeni