Kreu Biznes Miratohet vendimi për rimbursimin e 10% të kursimeve pensionale të TRUSTIT

Miratohet vendimi për rimbursimin e 10% të kursimeve pensionale të TRUSTIT

nga Flamur Berisha

Në mbledhjen e sotme është miratuar vendimi për rimbursimin në formë të kompensimit për pjesëmarrësit të cilët i kanë tërhequr dhjetë për qind (10%) të kursimeve pensionale në Fondin e Kursimeve Pensionale të Kosovës, duke filluar nga viti 2023. Shuma e rimbursuar për çdo vit fiskal deri në masën e përcaktuar me Ligjin për ndarjet buxhetore në vitin fiskal përkatës. Janë 372,650 persona përfitues në shumën totale 101,772,415.81 Euro.

Ju gjithashtu mund të pëlqeni