Kreu Ekonomi Ndahen 11 milion euro për punetoret qe janë të ekspozuar drejtpërsëdrejti rrezikut me COVID-19

Ndahen 11 milion euro për punetoret qe janë të ekspozuar drejtpërsëdrejti rrezikut me COVID-19

nga Flamur Berisha

MASA 6 – Sigurimi i shtesës mbi pagë për sektorët që bartin barrën kryesore në menaxhimin e pandemisë, për punëtorët e këtyre sektorëve në terren dhe që janë të ekspozuar drejtpërsëdrejti rrezikut të infektimit me COVID-19 në punën e tyre (jo i gjithë stafi i këtyre institucioneve), do të ndahen mjete në shumë 11,000,000 € (njëmbëdhjetë milionë euro).

Ju gjithashtu mund të pëlqeni