Kreu Ekonomi Ndahen mjete në shumë 21,000,000 milion euro për këto ndërmarrje!

Ndahen mjete në shumë 21,000,000 milion euro për këto ndërmarrje!

nga Flamur Berisha

1.11. MASA 11 – Ndahen mjete në shumë 21,000,000 € (njëzet e një milionë euro) për Ndërmarrjet Publike financuar nga Kredia e Likuiditetit të Urgjencës së Infrastrukturës Vitale financuar nga BERZH, në momentin e pranimit të tyre. Këto mjete kanalizohen përmes Ministrisë së Ekonomisë dhe Ambientit, nën-programit Njësia për Politika dhe Monitorim të NP-ve.

Ju gjithashtu mund të pëlqeni