Kreu Ekonomi Në qershor 2020 bëhet rivlerësim doganor, për vitin 2016, 2017 dhe 2018. Kur duhet të bëhen rregullimet në formularin e TVSH?

Në qershor 2020 bëhet rivlerësim doganor, për vitin 2016, 2017 dhe 2018. Kur duhet të bëhen rregullimet në formularin e TVSH?

nga Flamur Berisha

Nëse vlerësimi dhe rivlerësimi doganor janë bërë në muajin qershor/2019 për periudhat e vitit 2016, 2017 dhe 2018, ju duhet të deklaroni në deklaratën e TVSH në muajin qershor /2019 dhe nuk kërkohet të bëni korrigjime për vitet 2016, 2017 dhe 2018.

Edhe për tatime direkte, taksa doganore e paguar duhet të njihet shpenzim në periudhën kur edhe keni paguar, pra, nëse keni paguar në qershor/2019 në ketë periudhë (2019) duhet të njihet shpenzim taksa doganore e paguar.

Ju gjithashtu mund të pëlqeni