Kreu Ekonomi Në rast se punetori im ka dalë në pënsion, a lejohet ti paguaj kontribute nëse vazhdon të punoje?

Në rast se punetori im ka dalë në pënsion, a lejohet ti paguaj kontribute nëse vazhdon të punoje?

nga Flamur Berisha

Pensionim – Në rast se punëtori juaj ka aplikuar për pension në Trustin e Kursimeve Pensionale të Kosovës, EDI kërkon që për këtë person të mos paguani kontributet pensionale, përderisa pagesa e tatimit në paga mbetet e obligueshme. EDI nuk ju lejon të kaloni këtë pikë, pa bërë përmirësimin e duhur!

Ju gjithashtu mund të pëlqeni