Kreu Ekonomi Nëse jam në marrveshje të pageses së borxhit me ATK-ne, a lejohet Korigjimi i Deklaratave Tatimore?

Nëse jam në marrveshje të pageses së borxhit me ATK-ne, a lejohet Korigjimi i Deklaratave Tatimore?

nga Flamur Berisha

Nese biznesi eshte ne marrveshje te pageses se borxhit me ATK-ne nuk lejohet te behet korigjimi i deklaratave tatimore per ate periudhe qe biznesi eshte ne marveshje. Korigjimi lejohet pasi te kryhen te gjitha obligimet tatimore sipas kontrates te cilen e keni lidhur me ATK-ne.

Ju gjithashtu mund të pëlqeni