Kreu Ekonomi Nëse kompania blenë veturë luksoze në emër të biznesit. Si duhet ta trajtojme TVSH-në për qellime tatimore?

Nëse kompania blenë veturë luksoze në emër të biznesit. Si duhet ta trajtojme TVSH-në për qellime tatimore?

nga Flamur Berisha

Nese vetura eshte luksoze atehere te drejte shfytezimit te TVSH-se kemi 50% te vleres. shembull:

Vetura ka vleren 50,000euro.

50,000/2=25,000euro

TVSH: 25,000/1.18=21,186.44*0.18=3813.56 EURO

Vlera pa TVSH: 46,186.44 EUR

Ju gjithashtu mund të pëlqeni