Kreu Financa Nese nuk ju kane dale shtesat per femije dhe lehona, ankesen mund ta beni ketu

Nese nuk ju kane dale shtesat per femije dhe lehona, ankesen mund ta beni ketu

nga Kontabilisti

Nese nuk keni perfituar nga masat e fundit nga qeveria emailat per pyetje dhe ankesa i gjeni ketu:

Për çdo pyetje lidhur me Shtesat për Fëmijë dhe Shtesat për Lehona, ju lutemi të drejtoheni në e-mail adresën masat@rks-gov.net

Po, nëse vajza juaj ka lindur ne periudhën 2015-2021 dhe ka nënshtetësi të Republikës së Kosovës, atëherë ju kualifikoheni për përfitim nga Shtesat për Fëmijë. Aplikimi në rastin tuaj bëhet përmes email adresës masa3.5@rks-gov.net

ë gjitha organizatat jo qeveritare dhe entitetet e interesuara që ofrojnë shërbime të kuzhinave popullore mund të aplikojnë deri më 𝟏𝟗 𝐬𝐡𝐭𝐚𝐭𝐨𝐫 në e-mail adresën 𝐳𝐬.𝐦𝐟@𝐫𝐤𝐬-𝐠𝐨𝐯.𝐧𝐞𝐭.

Ju gjithashtu mund të pëlqeni