Kreu Biznes Nesër afati i fundit për deklarim dhe pagese te tatimëve në qira dhe paga

Nesër afati i fundit për deklarim dhe pagese te tatimëve në qira dhe paga

nga Flamur Berisha

Data 15.12.2020 eshte afati i fundit per deklarim dhe pagese te tatimeve per muajin Nentor 2020. Pas dates 15.12.2020 bizneset do te kene ndeshkime 25% per mos deklarim dhe 8% interes per mos pagese.

Pagesat qe duhet te kryhen deri me daten 15 dhjetor 2020 jane: WR – Tatimi ne qira, WM – Tatimi ne page, CM- Kontributet

Ju gjithashtu mund të pëlqeni