Kreu Financa Njoftim me rendesi nga Ministria e Financave (08.04.2022)

Njoftim me rendesi nga Ministria e Financave (08.04.2022)

nga Kontabilisti

𝐒𝐡𝐭𝐲𝐡𝐞𝐭 𝐚𝐟𝐚𝐭𝐢 𝐢 𝐚𝐩𝐥𝐢𝐤𝐢𝐦𝐢𝐭 𝐩𝐞̈𝐫 𝐦𝐚𝐬𝐞̈𝐧 𝟑.𝟒

Si rezultat i interesimit të madh për masën 3.4, MFPT ka vendosur që të shtyhet afati i aplikimit deri më 𝟏𝟏 𝐩𝐫𝐢𝐥𝐥 𝟐𝟎𝟐𝟐. Dokumentet e nevojshme për aplikim janë si vijon:

Certifikata e regjistrimit të entitetit

Dëshmia që entiteti ofron shërbime sociale, ndër të tjera pako ushqimore

Plani 1 mujor për realizimin e aktivitetevePër informata më të detajuara referohuni shpalljes në vegëzën në vijim: https://mf.rks-gov.net/…/2B4DCDBE-3B9F-49CE-895E…

Ju gjithashtu mund të pëlqeni