Kreu Ekonomi Njoftim më rëndesi nga Ministria e Financave

Njoftim më rëndesi nga Ministria e Financave

nga Flamur Berisha

𝐌𝐞̈ 𝟖 𝐝𝐡𝐣𝐞𝐭𝐨𝐫 𝐝𝐨 𝐭𝐞̈ 𝐦𝐛𝐚𝐡𝐞𝐭 𝐚𝐧𝐤𝐚𝐧𝐝𝐢 𝐢 𝐤𝐚𝐭𝐞̈𝐫𝐦𝐛𝐞̈𝐝𝐡𝐣𝐞𝐭𝐞̈ 𝐢 𝐋𝐞𝐭𝐫𝐚𝐯𝐞 𝐦𝐞 𝐕𝐥𝐞𝐫𝐞̈ 𝐩𝐞̈𝐫 𝐯𝐢𝐭𝐢𝐧 𝟐𝟎𝟐𝟎Prishtinë – 01 dhjetor 2020 Ministria e Financave njofton se më 08 dhjetor 2020 do të mbahet ankandi i katërmbëdhjetë për vitin 2020. Në këtë ankand, do të emetohen Obligacione me maturitet 5 vjeçar në shumën prej 20.00 milion euro. Investimi në Obligacione është investim i sigurt, i garantuar me Ligjin për Borxhin Publik, ku interesi i përcaktuar nga tregu ju garantohet për të gjithë kohëzgjatjen (5 vite) dhe është tërësisht i liruar nga tatimi.Për detaje rreth pjesëmarrjes në ankande për blerjen e letrave me vlerë, të interesuarit të kontaktojnë ndonjërën nga Bankat Komerciale që operojnë në Republikën e Kosovës.

Ju gjithashtu mund të pëlqeni