Kreu Financa Njoftim me rendesi nga Ministria e Financave (30.09.2021)

Njoftim me rendesi nga Ministria e Financave (30.09.2021)

nga Flamur Berisha

Kontrata e punës u siguron punëmarrësve dhe punëdhënësve një mënyrë më të lehtë për të kuptuar të drejtat dhe obligimet përkatëse, dhe është element kyç për ekonomi formale.

Për këtë arsye, në vazhdën e masave për formalizimin e ekonomisë, MFPT ka përgaditur kontrata pune standarde, të cilat mund të merren si kopje fizike nëpër zyret rajonale të punësimit, apo si kopje elektronike në vegëzën në vijim: https://mf.rks-gov.net/Page.aspx?id=1,190

Ju gjithashtu mund të pëlqeni