Kreu Ekonomi Njoftim me rendesi nga Ministria e Financave (Dokument 18.10.2021)

Njoftim me rendesi nga Ministria e Financave (Dokument 18.10.2021)

nga Flamur Berisha

𝐐𝐚𝐫𝐤𝐨𝐫𝐣𝐚 𝐁𝐮𝐱𝐡𝐞𝐭𝐨𝐫𝐞 𝟐𝟎𝟐𝟐-𝟎𝟐 –

𝘕𝘪𝘷𝘦𝘭𝘪 𝘘𝘦𝘯𝘥𝘳𝘰𝘳Ministria e Financave, Punës dhe Transfereve është e autorizuar që sipas nenit 20 të Ligjit për Menaxhimin e Financave Publike dhe Përgjegjësitë (LMFPP) të nxjerrë qarkore buxhetore për cilëndo ose për të gjitha organizatat buxhetore me të cilat sigurohen udhëzime për përgatitjen e Buxhetit të Kosovës. Në mbështetje të kësaj dispozite ligjore, Ministri nxjerr Qarkoren e dytë buxhetore 2022/02 ku ofrohen ofron kufijtë final buxhetor për secilën Organizatë Buxhetore të nivelit qendror për vitin 2022 dhe projeksionet buxhetore për vitin 2023-2024. https://mf.rks-gov.net/…/855C39D3-F11F-423C-8EE6…

Ju gjithashtu mund të pëlqeni