Kreu Biznes Njoftim më rëndesi për biznese nga ATK dhe ARBK

Njoftim më rëndesi për biznese nga ATK dhe ARBK

nga Flamur Berisha

Administrata Tatimore e Kosovës dhe Agjencia për Regjistrimin e Bizneseve në Kosovë kanë nënshkruar sot

Memorandum Bashkëpunimi me qëllim të ofrimit të mundësisë për qasje online të ATK-së gjegjësisht Departamentit të Hetimeve Tatimore dhe Inteligjencës, në dosjet elektronike të tatimpaguesve, të cilat dosje janë në posedim të Agjencisë për Regjistrimin e Bizneseve në Kosovë.

Kjo qasje do të bëhet me qëllim të hetimit dhe luftimit të evazionit tatimor dhe veprave të tjera të ndërlidhura penale, si dhe për ngritjen dhe lehtësimin e mëtutjeshëm të koordinimit dhe bashkëpunimit ndër-institucional.Memorandumi në fjalë është nënshkruar nga Drejtori i Përgjithshëm i ATK-së Ilir Murtezaj dhe Zëvendësues, Drejtor i Përgjithshëm ARBK-së Mehdi Pllashniku.Ky memorandum është vazhdimësi e bashkëpunimeve që kanë këto dy institucione në nivelin e koordinimit të shumë aktiviteteve sa i përket regjistrit të tatimpaguesve.

Ju gjithashtu mund të pëlqeni