Kreu Ekonomi Njoftim nga Ministri i Financave dhe i Punës!

Njoftim nga Ministri i Financave dhe i Punës!

nga Flamur Berisha

Të nderuar bashkatdhetarë, sot ka filluar shitja e Bonove të Diasporës.

Bonot e Diasporës janë mundësi e mirë që ju t’i investoni kursimet tuaja duke i vënë ato në funksion të zhvillimit ekonomik të vendit, dhe njëkohësisht të përfitoni edhe interes nga investimi juaj. Pas arritjes së afatit kohor të maturimit (3 vite dhe 5 vite), investimi u kthehet në shumën e plotë që keni investua

r. Afati deri kur mund të investoni në Bono të Diasporës është data 18 gusht, dhe këtë mund ta bëni duke u drejtuar në njërën nga bankat partnere, nëpërmes të cilave bëhet shitja. Më poshtë keni një ilustrim se si do të dukej plani i interesit që do të përfitohej, bashkë me kthimin e investimit orgjinal në përfundim të afatizimit/maturitetit.

Ju gjithashtu mund të pëlqeni