Kreu Biznes Njoftim per biznese nga ATK. Për këtë arsye inspektoret janë në kontrollë

Njoftim per biznese nga ATK. Për këtë arsye inspektoret janë në kontrollë

nga Kontabilisti

Kontrolle tatimore për verfikim të deklarimit të punëtoreve janë zhvilluar gjatë gjithë muajit nëntor nga Administrata Tatimore e Kosovës. Keshtu ne ATK eshte marrur vendim qe kjo procedure e kontrolles te vazhdoje edhe ne muajin Dhjetor. Pra ftohen bizneset qe punetoret e tyre ti paisin me kontrata pune.

Ju gjithashtu mund të pëlqeni