Kreu Ekonomi Njoftim për skemat sociale dhe ndihmat sociale!

Njoftim për skemat sociale dhe ndihmat sociale!

nga Flamur Berisha

1.16. MASA 16 – Në Ministrinë e Punës dhe Mirëqenies Sociale, në nën-programin Ndihmat Sociale me kod 00500, do të ndahen mjete në shumë 31,000,000 € dhe atë si vijon:

– 1.16.1. Mbështetje për skemat pensionale për individët që përfitojnë më pak se 100 euro në muaj në shumë 13,500,000 € (trembëdhjetë milionë e pesëqind mijë euro)

– 1.16.2. Mbështetje për skemat sociale në shumë 7,500,000 € (shtatë milionë e pesëqind

Ju gjithashtu mund të pëlqeni