Kreu Ekonomi Njoftimi i fundit nga Administrata Tatimore e Kosoves (11.12.2020)

Njoftimi i fundit nga Administrata Tatimore e Kosoves (11.12.2020)

nga Flamur Berisha

𝗡𝗷𝗼𝗳𝘁𝗶𝗺 𝗽𝗲̈𝗿 𝗧𝗮𝘁𝗶𝗺𝗽𝗮𝗴𝘂𝗲𝘀 – 𝗔𝗧𝗞, 𝗻𝘅𝗷𝗲𝗿𝗿 𝗩𝗲𝗻𝗱𝗶𝗺𝗶𝗻 𝗦𝗵𝗽𝗷𝗲𝗴𝘂𝗲𝘀 𝗣𝘂𝗯𝗹𝗶𝗸 𝗡𝗿. 𝟬𝟭/𝟮𝟬𝟮𝟬 𝗽𝗲̈𝗿 𝘇𝗯𝗮𝘁𝗶𝗺𝗶𝗻 𝗲 𝗻𝗲𝗻𝗶𝘁 𝟲, 𝟳 𝗱𝗵𝗲 𝟵 𝘁𝗲̈ 𝗟𝗶𝗴𝗷𝗶𝘁 𝗡𝗿. 𝟬𝟳/𝗟-𝟬𝟭𝟲 𝗽𝗲̈𝗿 𝗥𝗶𝗺𝗲̈𝗸𝗲̈𝗺𝗯𝗷𝗲𝗻 𝗘𝗸𝗼𝗻𝗼𝗺𝗶𝗸𝗲 – 𝗖𝗢𝗩𝗜𝗗 𝟭𝟵

Administrata Tatimore e Kosovës, nxjerr Vendimin Shpjegues Publik Nr. 01/2020 për zbatimin e nenit 6, 7 dhe 9 të Ligjit Nr. 07/L-016 për Rimëkëmbjen Ekonomike – COVID 19.Qëllimi i këtij Vendimi Shpjegues Publik është të përcaktoj dhe sqaroj procedurat nga aspekti tatimor për implementimin e nenit 6,7 dhe 9 të Ligjit Nr. 07/L-016 për Rimëkëmbjen Ekonomike – COVID 19.Vendimin Shpjegues Publik Nr.01/2020 – për zbatimin e nenit 6, 7 dhe 9 të Ligjit Nr. 07/L-016 për Rimëkëmbjen Ekonomike – COVID 19, mund ta gjeni në ueb faqen e ATK-së, në këtë link:https://bit.ly/3m9HL9t𝐀𝐝𝐦𝐢𝐧𝐢𝐬𝐭𝐫𝐚𝐭𝐚 𝐓𝐚𝐭𝐢𝐦𝐨𝐫𝐞 𝐞 𝐊𝐨𝐬𝐨𝐯𝐞̈𝐬

Ju gjithashtu mund të pëlqeni