Kreu Ekonomi Normat e zhvlersimit tek pasurite e prekshme

Normat e zhvlersimit tek pasurite e prekshme

nga Flamur Berisha

4.1. Kategoria 1- pesë përqind (5%); ndërtesat dhe strukturat tjera ndërtimore;

4.2. Kategoria 2- njëzet përqind (20%); automobilat dhe kamionët e lehtë, mjetet e rënda për transport, pajisjet për bartje të dheut, buldozerët, gërmuesit e dheut dhe mjetet tjera të rënda, kompjuterët, pjesët shtesë për kompjuterë dhe pajisjet tjera për përpunimin e të dhënave, mobilet dhe pajisjet për zyra, instrumentet, gjërat e ndryshme dhe pajisjet tjera shtesë, dhe bagëtitë e shfrytëzuara për prodhim ose për mbarështim;

4.3. Kategoria 3- dhjetë përqind (10%) uzinat dhe makineria; inventari i hekurudhës dhe lokomotivat qe shfrytëzoen për transportin hekurudhor; aeroplanët; anijet, bimët shumë vjeçare dhe bimët e shfrytëzuara për vreshtari ose për prodhimin e frutave; dhe të gjitha asetet e prekshme që nuk janë përfshirë në kategorinë 1 apo kategorinë 2 të këtij paragrafi.

Ju gjithashtu mund të pëlqeni