Kreu Financa Nuk më kanë dalë 100 eurot nga Qeveria. Ku duhet të drejtohem?

Nuk më kanë dalë 100 eurot nga Qeveria. Ku duhet të drejtohem?

nga Kontabilisti

Para se te drejtoheni per ankese sigurohuni qe i keni plotesuar keto kritere me poshte:

Të gjithë punëtorët të cilët marrin pagë primare deri në 1,000 euro bruto mund të aplikojnë për përfitim nga mbështetja financiare. Te gjithe ata qe marrin page primare mbi 1,000 euro bruto nuk perfitojne raporton Kontabilisti.info

Te jeni deklaruar ne muajin Shkurt 2022. Nese jeni deklaruar ne Mars 2022 ju do te perfitojni ne fund te qershorit.

Nëse jeni i vetëpunësuar dhe keni paguar tatim më shumë se 0 euro e më pak se 3,000 euro në periudhën janar – mars 2022, atëherë ju kualifikoheni për mbështetje.

Të dhënat në formën e aplikimit duhet të jenë të llogarisë bankare personale.

Nese kerkesat me larte i keni me rregull atehere, ju ftoheni ta kontaktoni ministrine e Financave/ Kontabilisti.info

Ju gjithashtu mund të pëlqeni