Kreu Ekonomi Organizatat Jo Qeveritare a jane te obliguara ti paguajne kontributet dhe tatimet ne pagë?

Organizatat Jo Qeveritare a jane te obliguara ti paguajne kontributet dhe tatimet ne pagë?

nga Flamur Berisha

OJQ-te jo fitimprurese jane te liruara nga tatimi fitm. por jane te obliguara te paguajne kontributet dhe tatimet ne page, tatimin ne qira etj.

Ju gjithashtu mund të pëlqeni