Kreu Ekonomi Për bizneset me qarkullim nën 30 000€, cilat libra dhe regjistrime minimale duhet mbajtur?

Për bizneset me qarkullim nën 30 000€, cilat libra dhe regjistrime minimale duhet mbajtur?

nga Flamur Berisha

Bizneset qe kane qarkullim nen 30,000 euro duhet mbajtur keto libra dhe regjistra:

Libri i blerjes, Libri i shitjes, Libri i arkes, Raportet bankare(nese ka), kopjet e dokumenteve, Regjistrimi i mallit (nese ka), Libri i te punesuarve etj.

Ju gjithashtu mund të pëlqeni