Kreu Ekonomi Për njohjen e KMSH në fund të vitit cila metodë lejohet për trajtimin e stoqeve?

Për njohjen e KMSH në fund të vitit cila metodë lejohet për trajtimin e stoqeve?

nga Flamur Berisha

Për njohjen e KMSH në fund të vitit metoda qe lejohet Lejohet per trajtimin e stoqeve eshte metoda FIFO dhe Kosto Mesatare;

Ju gjithashtu mund të pëlqeni