Kreu Ekonomi Per shkaqë sigurie aplikimi duhet te bëhet në kete link:

Per shkaqë sigurie aplikimi duhet te bëhet në kete link:

nga Flamur Berisha

Të nderuar kontribuues,30,000 aplikime kemi pranuar deri më tani. Aplikimi është duke vazhduar në linkun: https://bentenapp.azurewebsites.net/. Ky link është i sigurt.

Ju gjithashtu mund të pëlqeni