Kreu Ekonomi Për ti marrë 290€, bizneset individuale duhet ta bejnë ankesen fillimisht. Ankohu ketu!

Për ti marrë 290€, bizneset individuale duhet ta bejnë ankesen fillimisht. Ankohu ketu!

nga Flamur Berisha

Nese ju nuk i keni marrur 290 euro, permes e-mailit zyrtar ju duhet ta shkruani ankesen sipas ketij udhezuesi:


Ne fillim duhet te ceken informatat e biznesit, te tilla si
Emri i Biznesit,
Numri Unik Identifikues,
Adresa e biznesit,
Nr.Tel dhe
Nr. Llogarise Bankare.

Nje ashtu duhet te ofrohet qfardo deshmie relevante qe ju ndihmonte qe ky proces te kalohet sa me lehte dhe pozitivisht per biznesin tend. Me shkrim duhet ne emailin zyrtar te ju tregoni se biznesi juaj nuk i ka pranuar keto para ne llogari te biznesit. Pastaj keto informata duhet te dergohen ne emailin zyrtar ankesa.mf@rks-gov.net. Pas shqyrtimit të ankesave tuaja, ju do të merrni përgjigje zyrtare në e-mailin që e keni lënë si kontakt në ankesën tuaj

Ju gjithashtu mund të pëlqeni