Kreu Ekonomi Për transaksionet biznes – biznes a jeni të obliguar të lëshoni kupon fiskal?

Për transaksionet biznes – biznes a jeni të obliguar të lëshoni kupon fiskal?

nga Flamur Berisha

Për transaksionet biznes – biznes, pavarësisht mënyrës së pagesës, obligoheni të lëshoni faturë tatimore sipas legjislacionit tatimor dhe nuk obligoheni të lëshoni kupon fiskal.

Ju gjithashtu mund të pëlqeni