Kreu Financa Përfitueset e skemave sociale, a do të ju ndalet asistenca sociale nëse aplikojne nga Shtesat për Lehona dhe Shtesat për Fëmijë?

Përfitueset e skemave sociale, a do të ju ndalet asistenca sociale nëse aplikojne nga Shtesat për Lehona dhe Shtesat për Fëmijë?

nga Flamur Berisha

Unë jam përfituese e skemave sociale, a do të më ndalet asistenca sociale nëse aplikoj nga Shtesat për Lehona dhe Shtesat për Fëmijë?
Jo, përfitimi nga Shtesat për Lehona apo Shtesat për Fëmijë nuk do të ja u ndal asistencën sociale.

Ju gjithashtu mund të pëlqeni