Kreu Ekonomi Periudha e mbajties se librave nga Pronaret e bizneseve

Periudha e mbajties se librave nga Pronaret e bizneseve

nga Flamur Berisha

Personi i tatueshëm duhet të mbajë librat e TVSH-së 6 vite duke filluar pas vitit në të cilin janë mbyllur ato libra. E njejta rregull vlen edhe për librat nëse mbahen në formë elektronike.

Personi i tatueshëm duhet të mbajë librat e investimeve nga 5 deri ne 20 vite duke filluar pas vitit në të cilin janë mbyllur ato libra. E njejta rregull vlen edhe për librat nëse mbahen në formë elektronike.

Personi i tatueshëm duhet të mbajë te gjithë dokumentacionin e firmes deri ne 6 vite duke filluar pas vitit në të cilin janë mbyllur ato. E njejta rregull vlen edhe për dokumentacionet nëse mbahen në formë elektronike.

Ju gjithashtu mund të pëlqeni