Kreu Ekonomi Përse bizneset nuk po munden ta deklarojnë deklaraten WR – Tatimin ne Qira?

Përse bizneset nuk po munden ta deklarojnë deklaraten WR – Tatimin ne Qira?

nga Flamur Berisha

Shume biznese nuk po munden ta deklarojne deklaraten e tatimit ne qira per arsye se Administrata Tatimore e Kosoves eshte duke perditesuar WR-ne. Pas perditesimit bizneset mund ta deklarojne tatimin ne qira dhe ta paguajne ate.

Ju gjithashtu mund të pëlqeni