Kreu Ekonomi Personi fizik jo-afarist krijon të ardhura jashtë Kosovës. A është i obliguar të paguaj tatimin?

Personi fizik jo-afarist krijon të ardhura jashtë Kosovës. A është i obliguar të paguaj tatimin?

nga Flamur Berisha

Personi fizik jo-afarist për të ardhurat e krijuara brenda dhe jashtë Kosovës, për të cilat nuk është mbajtur tatimi në burim, obligohet të deklaroj dhe paguaj tatimin përmes deklaratës vjetore PD apo përmes sistemit elektronik EDI, ku duhet të përfshihen të gjitha të ardhurat e krijuara brenda dhe jashtë vendit.

Ju gjithashtu mund të pëlqeni