Kreu Biznes Publikohet lista e bizneseve fituese te grandeve qe jipen nga Ministria e Zhvillimit Rajonal

Publikohet lista e bizneseve fituese te grandeve qe jipen nga Ministria e Zhvillimit Rajonal

nga Flamur Berisha

Listen mund ta gjeni ketu:

https://mzhr.rks-gov.net/page.aspx?id=1,35,2021,430

Ju gjithashtu mund të pëlqeni